Scan2Go

ÁSZF

Üdvözöljük a QLM TechLog ID Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.zebra.scan2go.hu, és scan2go.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében azon vállalkozásra (cégekre) vonatkozik, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és ad le megrendelést. Szolgáltató magánszemélyeket (fogyasztókat) nem szolgál ki, a Honlapon a vásárlás kizárólag vállalkozás részére megengedett.

Kérjük, amennyiben Felhasználója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató

Cégnév: QLM TechLog ID Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 81.

Telefon: +36 20 407 7778

E-mail: kapcsolat@scan2go.hu

Bank neve: MKB Bank Nyrt.

Bankszámla szám: 10300002 -10657511-49020012

Adószám: 25502066242

Cégjegyzékszám: 01 09 294893

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató adatai: Expedient Kft.

2. Felhasználási Feltételek

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2 Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.scan2go.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A felhasználónak az oldal felületén nincs lehetősége regisztrációra.

3.2. Megrendelés

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap fejlécében található menüpontok használatával tud böngészni, és itt választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. 

Felhasználónak lehetősége van a Honlap tetején található „Termék keresése” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy cikkszám szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket) Felhasználó a Honlap jobb oldalán lévő,  "Kosár" ikonra kattintva tekintheti meg és ellenőrizheti . A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről nem minősül a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának, az ajánlatot Szolgáltató legkésőbb az ajánlat beérkezését követő 48 órán belül, az árukészlet ellenőrzését követően igazolja vissza, és e második visszaigazoló emaillel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó második visszaigazoló és egyben elfogadó e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató kizárólag céges vásárlókat szolgál ki, így az elektronikus úton megkötött szerződés nem tartozik a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá, így a Felhasználót a megrendelt termékekkel összefüggésben nem illeti meg megrendeléstől, illetve a termék átvételétől számított 14 napon belül az elállás joga, valamint az a jog, hogy a terméknek a vásárlástól számított 3 munkanapon belüli cseréjét kérje. Az elállás ebben az esetben szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján lehetséges és a Ptk. elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazandóak a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései helyett, mely szerint ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.

3.4. Fizetés

A Fizetés módja történhet előre utalással, illetve személyes átvételkor.

 

Banki adataink:

QLM TechLog ID KFT.

MKB Bank Nyrt.

10300002 -10657511-49020012

 

3.5. Számla 

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad. 

3.6. Szállítás 

A Honlapon keresztül megrendelt termékek kiszállítását Budapesten a Szolgáltató saját gépjárművel végzi, vidéken futárszolgálat teljesíti a megrendelések kiszállítását. a Felhasználó által megadott címre. A Szolgáltató és a futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 80:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. 

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. 

3.7. Személyes átvétel

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti az 1141 Budapest, Szugló u. 81. szám alatti irodában, nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban.  

A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. 

A személyes átvétel ingyenes.

4. Jogérvényesítési Lehetőségek

4.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken írásban terjesztheti elő.

QLM TechLog ID Kft.

1141 Budapest, Szugló u. 81.

kapcsolat@scan2go.hu

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

5. Az Általános Szerződési Feltételek Egyoldalú Módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni, kivéve, ha a Felhasználó tiltakozik a módosítások ellen.

6. Tulajdonjog Fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. A Felhasználó csak abban az esetben szerez tulajdonjogot a terméken és csak abban az esetben rendelkezhet a termék sorsáról szabadon, ha annak teljes vételárát megfizette a Szolgáltató felé. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani, azaz sem kereskedelmi célú vásárlás esetén sem egyéb esetben a tulajdonjog fenntartása alatt a Felhasználó a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

A Zebra Technologies kiemelt partnereiként mi segítünk Önnek megtalálni a tökéletes eszközt a tökéletes áron.

Oldalak
Nyitvatartás

Hétfő - Péntek 8:30 - 16:30


Elérhetőség

Telefonszám: +36 20 KATTINTS

E-mail cím: KATTINTS

Cím: 1141 Budapest, Szugló u. 81.